Det engelske boligmarked er overvurderet med 65 %

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) advarer mod at markedet for private beboelsesejendomme kan være overvurderes med så meget som 65 %. Analytikere vurderer at det vil medføre en rente stigning til 6 % inden årets udgang. OECD, der er hjemmehørende i Paris, vurderer at det engelske boligmarked topper listen over de mest overvurderede …