Bolig i Sverige

Der er mange lighedspunkter mellem det at købe en bolig i Sverige og i Danmark, men der er enkelte afgørende forskelle. Nedenfor kan du læse mere om et par af de forskelle der er vigtig at have i baghoved når man overvejer at købe bolig i Sverige.

Når du har fundet din drømme bolig i Sverige, er første skrid som ofte en fremvisning. Under fremvisningen er det som køber din egen opgave at forsikre dig om ejendommens stand, da man i Sverige ikke laver tilstandsrapport. Dog er det sælgers pligt at berette om skjulte fejl og mangler, da denne hæfter i 10 år efter salget. Føler du dig ikke tilstrækkeligt kyndig til at kunne vurdere en boligs stand, bør du betale en besigtigelsesmand for at gennemgå boligen.

Mange af os der har prøvet at købe en bolig i udlandet, kender sikkert oplevelsen af at overetage en bolig der i den grad trænger til en hovedrengøring. Det sker kun meget sjældent når du har købt en bolig i Sverige, her har køber krav på at boligen er klinisk ren ved indflytning. Gulvafløb skal renses, vinduer pudses, køleskabet skal være rent (også på bagsiden) osv. Er der ikke rent og tømt for den foregående ejers ejendele, har du ret til at bestille et rengøringsfirma og en renovationsarbejder til rengøring og bortskafning af tingene, og sende regning til sælger.

Når man kigger på boligareal skal man desuden huske, at vi i Danmark bruger ydre mål inkl. alle skillevægge. På en bolig i Sverige angives kvadratmeter i ‘beboeligt gulvareal’. I praksis vil det sige, at en lejlighed der i Danmark er noteret med 130 kvadratmeter vil angives til 117 kvadratmeter i Sverige. Dette gør jo kun boligpriserne endnu mere fornuftige set ud fra en danskers synspunkt. Man får altså helt bogstaveligt mere bolig for pengene, hvis man vælger at købe et hus eller en lejlighed i Sverige.

bolig-sverige-malmoFordele ved at flytte til Sverige. Lønniveauet er lavere i Sverige end i Danmark, og det smitter af på det generelle prisniveau på alt fra bolig og bil til almindelige dagligvarer. På helt almindelige dagligvarer er besparelsen ca. 15 %. Hvis man har bolig i Sverige og arbejder i Danmark vil man derfor have råd til lidt ekstra luksus i hverdagen på en dansk lønindtægt.

Pendler man mellem sin bolig i Sverige og sit arbejde i Danmark, er man berettet til befordringsfradrag for broafgiften over Øresundsbroen. I 2006 er fradraget på 50 DKK pr. passage i egen bil, eller 8 DKK pr. passage med kollektiv trafik.

Det er ikke kun billigere for danskere at købe bolig i Sverige. De kan få lavere låneudgifter, fordi renten på boliglån er lidt lavere, men hvis man har sin indkomst i Danmark, tager man en valutarisiko.

Hvis du overvejer at købe bolig i Sverige, og i denne forbindelse skal sælge din danske bolig er det vigtigt, at denne bliver solgt inden du flytter folkeregisteradresse til Sverige. I Sverige beskattes man af gevinsten på boligsalg efter den svenske indkomstskattelov.(ca. 35 %).

Gode sider om køb af bolig i Sverige:

oresunddirekt.com – portal der giver nyttige oplysninger til borgere i Øresundsregionen. Et godt sted at starte når man overvejer at købe bolig i Sverige.

bilprovningen.se – mange gode informationer om at købe bil i Sverige, eller omregistrerer sin danske bil.