Alt om køb af bolig i Norge

Når man som dansker ønsker at købe bolig i Norge, er man ligestiller med norske statsborgere. Det betyder at der et ubegrænset adgang til at købe bolig i Norge, hvilket et stigende antal danskere benytter sig af.

Som dansk statsborger er det ganske ligetil at købe en bolig i Norge, man behøver hverken arbejds- eller opholdstilladelse. Har du købe en bolig i Norge og ønsker du at arbejde, eller opholde dig i Landet i mere end tre måneder, skal du inden syv dage meddele dette til folkeregistreret. Du skal desuden medbringe det internordiske flyttebevis du modtager ved udmelding af det danske folkeregister. Forsikringsreglerne for bolig i Norge er meget lig det vi kender fra Danmark.

Har du planer om at købe en bolig i Norge, anbefales det at kontakte et lokalt forsikringsselskab da de har det bedste kendskab til markedet.

Levestandarden i Danmark og Norge er meget lig hinanden, og blandt de højeste i verden. Nordmændene bruger, som vi danskere, en stor del af deres indkomst på bolig. Andelen af mennesker der ejer deres egen bolig i Norge er ca. 80 %.

Ønsker du at køre bil i Norge, skal du have et gyldigt kørekort. Det danske kørekort er gyldigt i Norge, og medmindre du ønsker at drive forretning med persontransport behøver du ikke foretage dig yderligere.