Boligpriser i Bulgarien

Bulgariens optagelse i EU vil næppe påvirke boligpriserne. I forbindelse med Bulgariens snarlige indtræden i EU, har der været mange gisninger angående optagelsens indflydelse på boligpriserne. Det bulgarske boligmarked bliver fulgt tæt af mange danskere, og indflydelsen af optagelsen kan have stor indflydelse på de valg der træffes.

Den bulgarske avis Dnevnik forudser, at optagelsen af Bulgarien næppe vil have dramatisk indvirkning på ejendomspriserne. Det forventes stadig at den gennemsnitlige værdistigning på fast ejendom vil ligge omkring 20 % i 2007, og falde til ca. 15 % i 2008.

Det må dog forventes, at velbyggede luksus ejendomme i attraktive områder, vil kunne stige mere end det forventede gennemsnit. Som tidligere beskrevet på globalhome, er en af de afgørende faktorer i prissætningen af bolig i Bulgarien infrastruktur. Det må derfor endnu engang bemærkes at, tilgængelighed og fremkommelighed er afgørende parametre i valget af bolig i Bulgarien.