Hvad er et EU-sygesikringsbevis?

Den 1. juni 2004 blev der introduceret et blåt EU-sygesikringsbevis til erstatning af papirblanketterne E110, E111, E119 og E128, som eksempelvis benyttes ved au pair ophold eller ved forretningsrejser i udlandet. Det Blå EU-sygesikringsbevis erstatter således ikke det gule danske sygesikringsbevis.

Den Sociale Sikringsstyrelse har i sit nyhedsbrev fra maj 2004 et omfattende tema om EU-sygesikringsbeviset. Her kan du bl.a. læse om hvem der har brug for et EU-sygesikringsbevis, hvor sygesikringsbeviset kan anskaffes, hvad det giver ret til m.m.

Dit gule sundhedskort dækker udover behandlinger i Danmark også på rejser til Færøerne og Grønland.

Læs mere om det blå EU-sygesikringsbevis her>>